Voorwaarden gebruik gratis wifi MC Zuiderzee

Printervriendelijke versie

Met de gratis wifi kunt u op de verpleegafdeling draadloos internetten en e-mailen. U gebruikt hiervoor uw eigen laptop, smartphone of tablet PC. Om het internetten en mailen zo probleemloos mogelijk te houden voor u, uw kamergenoten en de medewerkers van de verpleegafdeling, gelden de volgende regels:

  • Wilt u uw laptop, smartphone of tablet PC opladen? Overleg met een verpleegkundige welk stopcontact u kunt gebruiken. Trek dus niet zelf een stekker uit het stopcontact, er kan dan onbedoeld een belangrijk apparaat uitgeschakeld worden. Wilt u er op letten dat niemand over het snoer kan struikelen.
  • Zet een laptop niet op uw bed, maar zorg voor voldoende lucht rondom het apparaat om de laptop te koelen.
  • Houd rekening met uw kamergenoten. Bijvoorbeeld door het geluid heel zacht te zetten of een koptelefoontje te gebruiken. ’s Nachts kan het tikken op uw toetsenbord irritant zijn voor degenen die willen slapen.
  • Het is niet toegestaan om websites te bezoeken met discriminerende, opruiende of aanstootgevende inhoud.
  • Het gebruik van uw laptop, smartphone en tablet PC is voor eigen risico. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.

Het gebruik van wifi in MC Zuiderzee is volledig op eigen risico. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging van het device door virussen, wormen en andere malware, adware, etc., of door beschadiging van uw bestanden in geval van het (plotseling) uitvallen of blokkeren van de verbinding.

U gebruikt de wifi-verbinding slechts voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld (internet en e-mail). U mag daarbij geen illegale bestanden downloaden of andere illegale handelingen verrichten op het internet.
 
Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om het draadloos internet tijdelijk niet beschikbaar te stellen.

Het ziekenhuis kan niet garanderen dat de verbinding altijd en volledig veilig is.

Gegevens die wij mogelijk van u te weten komen door uw gebruik van wifi in MC Zuiderzee, worden door ons niet verwerkt, gebruikt of aan derden verstrekt.

Door gebruik te maken van de gratis wifi-verbinding in MC Zuiderzee, gaat u automatisch akkoord met de regels en de voorwaarden zoals hierboven gesteld.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.