Nefrologie polikliniek

Printervriendelijke versie

Nierpatiënten kunnen op de Nefrologie polikliniek in MC Zuiderzee terecht. Deze polikliniek wordt samen met het Flevoziekenhuis georganiseerd. Op die manier kan deze specialistische zorg dichtbij de patiënten in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder geboden worden. Het vroegtijdig herkennen van een nierprobleem is voor de patiënt erg belangrijk. Daarom wordt de nefrologie-zorg met deze polikliniek toegankelijk gemaakt.

Nefrologie & Dialyse
Nierpatiënten hebben vaak met meerdere zorgverleners te maken. Het goed organiseren van de totale zorg door alle betrokken zorgverleners (de zogenaamde ‘ketenzorg’) is daarom van groot belang. De polikliniek Nefrologie is hier speciaal op ingericht. Iedere patiënt wordt begeleid door een internist-nefroloog die eveneens voor afstemming met de verschillende zorgverleners van deze patiënt zorgt. Nierpatiënten die moeten dialyseren kunnen terecht bij het Dialysecentrum Flevoziekenhuis in MC Zuiderzee (Lelystad) of in Almere.

Afspraak maken bij polikliniek Nefrologie
Patiënten worden door de internist doorgestuurd. Voor vragen of het maken van een afspraak bij de polikliniek Nefrologie, kunt u bellen met telefoonnummer (036) 868 9230.

Polikliniek Nefrologie MC Zuiderzee
De polikliniek Nefrologie is eenmaal per twee weken geopend en is gevestigd bij de polikliniek Interne geneeskunde.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.