Chirurgie

Printervriendelijke versie

Aandachtsgebieden van de chirurgen

Het medisch specialisme Chirurgie wordt ook wel Heelkunde genoemd. De chirurgen behandelen verwondingen, tumoren en infecties vooral door het uitvoeren van operaties. Wordt u door uw huisarts doorverwezen naar de chirurg, dan kunt u bij MC Zuiderzee / MC Emmeloord / MC Dronten binnen 5 werkdagen terecht op de polikliniek chirurgie.

Behandelteam chirurgie

De chirurgen proberen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op uw behoeften. Wij hebben bijvoorbeeld op de polikliniek chirurgie steeds meer spreekuren voor een specifieke aandoening of gezondheidsklacht. Daardoor krijgt u de zorg van het behandelteam met de meeste kennis op dit aandachtsgebied. Vaak worden deze spreekuren ondersteund door Verpleegkundig specialisten.

Korte wachttijden Chirurgie

Van veel voorkomenden aandoeningen zijn in ons ziekenhuis zogenaamde zorgstraten ontwikkeld. Dat betekent dat u snel terecht kunt op de polikliniek voor het gesprek met de chirurg en eventuele onderzoeken. Al na enkele uren is de diagnose bekend en wordt het behandelplan met u besproken. Vervolgens wordt u een week later al geopereerd. Voorbeelden van deze aandoeningen en zorgstraten zijn de behandeling van borstkanker, de behandeling van liesbreuken en de behandeling van galstenen en galblaas, en de behandeling van spataderen.

Kennismaken met de chirurgen

                             

dr. Y.C.A. Montauban      G.D. Algie            S.J.M. Smeets             A. Amir 
van Swyndregt 

         

S. Damen                 dr. R. Schouten         D. Čadanová

 

Kennismaken met de arts-assistenten

Marilin Nieboer

Anouk Simons

 

Kennismaken met de Verpleegkundig specialisten

    

Marita Kwartsz       Jeanet Rooseman      Manon Schouten

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.