Bijen – en wespenallergie

Printervriendelijke versie

In Nederland reageert 10-20% van de bevolking op een bijen- of wespensteek. Meestal ontstaat er alleen een zwelling (matig tot fors) op de plaats waar de bij of wesp heeft gestoken. Deze reactie is vervelend maar vrijwel nooit gevaarlijk. Uitzondering hierop is de steek in de keel.

Bij 1 op de 100 mensen kan een ernstige allergische reactie optreden na een steek. Verschijnselen van een ernstige reactie zijn oa een ernstige astma aanval, een zwelling van de keel of shock. In Nederland overlijden ongeveer 2-5 mensen per jaar aan een bijen- of wespensteek.

Heeft iemand een bijen- of wespenallergie dan is dit (waarschijnlijk) levenslang. Iedereen kan een allergie voor bijen en wespen ontwikkelen. Het risico om allergisch te worden is groter naarmate men meerdere malen is gestoken in korte tijd.

Allergische reactie na bijen- of wespensteek
Mensen met een allergie voor bijen- of wespensteek reageren verschillend. Er zijn verschillende reacties: roodheid/huiduitslag op plaats waar u niet geprikt bent, misselijkheid en neiging tot braken, benauwdheid, bloeddrukdaling en (geleidelijk) wegraken. De snelheid waarmee de reactie optreedt verschilt; het kan heel snel gebeuren, maar ook na 30 minuten of na één uur.

Wanneer steekt een bij of een wesp?
Een bij of wesp gaat steken als het insect zich aangevallen voelt of in het nauw gedreven wordt. Voorbeelden: als u naar een wesp of bij slaat, iets pakt waar een wesp of bij in zit, uw knie of elleboog buigt terwijl er een wesp in zit, op blote voeten op een wesp of bij stapt of als een wesp of bij in uw mouw, kraag of broekspijp is gevlogen.

Hoe kunt u een steek voorkomen?
- Houd uw slaapkamer vrij van insecten door het plaatsen van een hor en sluit deuren.
- Als in uw omgeving een bijen- of wespennest zit, laat deze verwijderen.
- Zwarte kleding en kleding met bloemen zijn aantrekkelijker voor bijen en wespen.
- Bijen en wespen komen af op geuren. Zoals van zonnebrandcrème, parfum etc.

Wat gebeurt er bij een bijen- of wespensteek?
Iemand die allergisch is voor bijen- of wespengif krijgt niet bij iedere volgende steek wéér een allergische reactie. Bij elke steek is de kans op een allergische reactie ongeveer 50%.

Krijg je bij een volgende allergische reactie dezelfde klachten als bij een eerste steek?
In de meeste gevallen krijgt iemand bij een volgende steek dezelfde klachten als bij een eerste steek. Het is ook mogelijk dat de reactie heftiger wordt of juist minder ernstig.

Welke behandelingsmogelijkheden zijn er?
Er zijn 2 behandelingsmogelijkheden: Immunotherapie en de Epipen®.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.