Praktische informatie

Printervriendelijke versie

Komt u als patiënt naar ons ziekenhuis, dan is een aantal zaken van belang om te weten. Bijvoorbeeld wat uw rechten en plichten zijn en informatie over uw patiëntendossier.

Eerste afspraak?

Komt u voor het eerst als patiënt in het ziekenhuis, dan moet u zich eerst laten registreren. Dit kan bij de balie in de centrale hal. Wilt u uw bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering meenemen en een geldig legitimatiebewijs?

Houdt u er rekening mee dat er enige wachttijd kan zijn? We raden u aan om 15 minuten vóór uw afspraak in het ziekenhuis te zijn, zodat er genoeg tijd is om u als patiënt in te schrijven. Meer informatie vindt u op de pagina Identificatie.

Patiëntendossier

Van elke patiënt wordt een patiëntendossier gemaakt. Informatie hierover en over het recht dat u heeft om uw dossier te bekijken of een kopie op te vragen, vindt u op de pagina Inzage in het dossier.

Gedragsregels

We vinden het belangrijk dat we binnen ons ziekenhuis op een nette manier met elkaar omgaan. Ook om uw verblijf in of bezoek aan ons ziekenhuis zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Wat we hieronder verstaan, hebben we omschreven in gedragsregels die voor alle patiënten en bezoekers gelden.

Prijslijst & Facturen

Informatie over prijzen en facturen vindt u op de pagina Prijslijst & Facturen.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.