Psychosociale begeleiding

Printervriendelijke versie

Het is denkbaar dat u en uw omgeving voor problemen komen te staan als gevolg van uw opname in het ziekenhuis. Een verblijf in het ziekenhuis vergt lichamelijk en geestelijk het nodige, zowel van patiënten als van de familie. Bij het ziek zijn kunnen levensvragen en zorgen opkomen die u zou willen bespreken. Wanneer u daar een keer over wilt praten, kan uw medisch specialist of de verpleegkundige u in contact brengen met een maatschappelijk werker. Deze probeert in overleg met u een oplossing te zoeken voor uw problemen en helpt met het leggen van contacten met andere instanties.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.