Opname in het ziekenhuis en BRMO (inclusief MRSA)

Printervriendelijke versie

Wordt u in het ziekenhuis opgenomen?

  • En bent u het afgelopen half jaar in het buitenland in een zorginstelling opgenomen geweest?
  • Of werkt u met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?

Wilt u dit dan, voordat u wordt opgenomen, melden bij de polikliniek, het bureau Opname of de Spoedeisende Hulp (dus op het moment dat een ziekenhuisopname met u wordt besproken).

U behoort dan namelijk tot de risicogroep van mensen die mogelijk besmet zijn met een BRMO-bacterie, zoals de MRSA-bacterie. Uw ziekenhuisopname kan gewoon doorgaan, maar wel volgens de voorzorgsmaatregelen van het ziekenhuis (zie hieronder).

BRMO en MRSA
BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-Organismen. ‘Bijzonder resistent’ betekent dat de bacterie ongevoelig is voor de meest gangbare antibiotica. MRSA is één van de bekendste bacteriën binnen de BRMO.

Hoe gaan we om met BRMO?
Bij MC Groep werken we volgens de landelijke richtlijnen voor BRMO. Daarmee voorkómen we dat patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen, besmet raken met multiresistente bacteriën.

Sommige mensen hebben een verhoogd risico op het dragen van de MRSA-bacterie. Zij worden uit voorzorg geïsoleerd verpleegd totdat, na onderzoek, zeker is dat zij de bacterie niet bij zich dragen. Als zij wel drager zijn, blijven zij in isolatie opgenomen zolang de ziekenhuisopname duurt. Deze regels gelden alleen als er sprake is van een ziekenhuisopname. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een afspraak op de polikliniek en bij afdelingen waar een onderzoek plaatsvindt (zoals een röntgenfoto, scopie, functieonderzoek of bloed prikken).

Om er achter te komen of u tot de risicogroep behoort, worden voor elke ziekenhuisopname en op de Spoedeisende Hulp aan u de vragen gesteld die bovenaan vermeld staan.

Lees meer in de folder 'Informatie over BRMO/MRSA'.

Achtergrondinformatie over BRMO en MRSA
BRMO is de verzamelnaam voor alle multiresistente bacteriën (bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica). De bekendste vorm van BRMO is MRSA. Voor BRMO is in ons ziekenhuis een streng beleid opgesteld. Ook zijn we alert op klachten die kunnen wijzen op het hebben van een BRMO-bacterie. Als tijdens de ziekenhuisopname een BRMO-bacterie wordt ontdekt, noemen we dat een ‘onverwachte bevinding’. Maatregelen die dan direct worden genomen, zijn onder andere geïsoleerd verplegen, het afnemen van kweken en patiënten die mogelijk besmet zijn samen op één patiëntenkamer verplegen. U kunt er gerust op zijn dat ons ziekenhuis voor alle gebeurtenissen protocollen heeft die streng worden gevolgd. Daarmee zorgen we ervoor dat de patiëntveiligheid is gewaarborgd.

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een gewone Staphylococcus aureus-bacterie die voorkomt bij 30% van de gezonde mensen. 0,11% Van de algemene bevolking is drager van MRSA. Gewoonlijk veroorzaakt deze bacterie geen problemen. Soms veroorzaakt hij relatief onschuldige infecties, zoals een steenpuist. Deze infecties gaan meestal vanzelf over. Maar de MRSA-bacterie is ongevoelig voor meticilline en aanverwante antibiotica. Dit betekent dat infecties, veroorzaakt door een MRSA-bacterie moeilijk te behandelen zijn. Voor gezonde mensen is dit geen probleem. Maar dat is anders voor mensen met een verminderde weerstand, zoals vaak het geval bij zieke patiënten die zijn opgenomen. En dat is de reden om deze bacterie te weren uit het ziekenhuis. De MRSA-bacterie is vergelijkbaar met de gewone Staphylococcus aureus bacterie. De MRSA-bacterie geeft niet vaker of ernstiger infecties dan een Staphylococcus aureus bacterie. Het komt voor dat u de MRSA-bacterie op of in uw lichaam bij u draagt, zonder dat u daar ziek van wordt. Dit wordt dragerschap genoemd.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.