Goed voorbereid op uw opname in het ziekenhuis

Printervriendelijke versie

Veilige zorg is een zaak van ons samen. Uiteraard is goede en veilige zorg de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Maar als patiënt of familie kunt u zelf ook een belangrijke rol spelen in het voorkómen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces. De patiëntveiligheidskaart biedt u hiervoor handige tips die u in het contact met de zorgverlener kunt gebruiken. U krijgt de patiëntveiligheidskaart bij uw opname op de verpleegafdeling.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.