Gemengd verplegen

Printervriendelijke versie

We willen de beschikbare bedden zo goed mogelijk gebruiken. Daarom worden op de verpleegafdelingen mannen en vrouwen op één zaal verpleegd. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit aangeven bij de afdeling Opname en op de verpleegafdeling. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.