Opname

Printervriendelijke versie

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. Natuurlijk doen wij onze uiterste best om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Afhankelijk van de ingreep of behandeling en van uw eigen gezondheid, duurt uw opname een paar dagen, een langere periode of één dag (Dagopname). Onze zorg is patiëntgericht. Dit betekent dat u op dezelfde dag zo veel mogelijk verzorgd wordt door dezelfde verpleegkundige.

Bij het vaststellen van de opnamedatum houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Ons streven is om u een week van tevoren in te lichten over de definitieve behandellocatie (MC Zuiderzee of MC Emmeloord) en de opnamedatum. Zo heeft u voldoende tijd om thuis het nodige te regelen. Als u op de vastgestelde dag toch verhinderd bent of als u langere tijd afwezig bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdeling Opname.

Waar meldt u zich?
De medewerker van de afdeling Opname vertelt u waar u zich moet melden op de dag van uw opname. Meestal is dat de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. U kunt zich hier melden bij de afdelingssecretaresse.

Spoedopname
Moet u met spoed naar het ziekenhuis, dan gaat u eerst naar de Spoed Eisende Hulp. Als het nodig is dat u in het ziekenhuis blijft, wordt de opname voor u geregeld. De behandelend arts en de verpleegkundigen op de SEH en de verpleegafdeling leggen u uit wat er gaat gebeuren en waarschuwen, als dat nodig is, uw naasten. Het ziekenhuis informeert ook uw huisarts over uw opname.

Opname vanwege bevalling
Een bevalling in het ziekenhuis maken we zo aangenaam mogelijk voor u. Op de pagina Bevallen in het ziekenhuis leest u precies wat u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn voor pijnbestrijding tijdens de bevalling.
Houdt u er rekening meer dat baby’s ingeschreven moeten worden op hun eigen verzekering? U kunt dit voor de bevalling regelen bij uw verzekeringsmaatschappij. Wilt u het verzekeringsnummer van uw baby daarna doorgeven aan de afdeling Opname?

Meer informatie over de opname
Uitgebreide informatie vindt u in de folder Opname.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.