De organisatie

Printervriendelijke versie

MC Groep staat voor een gastvrij onthaal van patiënten en bezoekers. Verwijzers verwelkomen we als onze partners. Als ondernemend ziekenhuis zorgen we ervoor dat we geen of nauwelijks wachtlijsten hebben, een vriendelijke service bieden en zorgen voor een snelle diagnostiek en behandeling. Alles is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Werken bij MC Groep
We zijn één van de grootste werkgevers in de regio. Voor onze ruim 1.000 medewerkers zorgen we voor een goed werkklimaat zodat zij zich thuis kunnen voelen bij MC Groep. Onze medewerkers zetten zich elke dag optimaal in voor onze klanten. Zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten. Wij werken dan ook voortdurend aan het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid.
MC Groep heeft drie locaties: MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Afhankelijk van de functie, werken onze artsen en medewerkers op één of meerdere locaties. Dat maakt het werken bij MC Groep divers en afwisselend.


Jaardocument
Elk jaar maken we een jaardocument waarin we verantwoordeling afleggen over het voorgaande kalenderjaar. Het nieuwe jaardocument verschijnt rond de zomer.


Besturingsmodel
We werken volgens het integrale managementbesturingsmodel, met resultaatverantwoordelijke eenheden veelal aangestuurd door een duaal management. Ieder afdelingshoofd en/of zakelijk leider sluit jaarlijks een managementcontract af. Dit betekent dat het hoofd danwel de leider resultaatverantwoordelijk is voor het behalen van de daarin afgesproken doelstellingen, zoals het inhoudelijke zorgbeleid, het personeelsbeleid, de productie en kosten van de afdeling. De managementcontracten worden jaarlijks geëvalueerd.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.