Cliëntenraad

Printervriendelijke versie

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten/patiënten binnen het ziekenhuis en de poliklinieken. De Cliëntenraad is wettelijk ingesteld en is onafhankelijk en zelfstandig.

De Cliëntenraad behartigt uw belangen…
Het beleid van het ziekenhuis wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de patiënten. Ervaringen en belangen van de cliënten worden onder de aandacht van de Raad van Bestuur van MC Groep gebracht.

… adviseert
De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de besluiten die over patiëntenzorg gaan. Er is dan ook regelmatig overleg tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad.

en luistert
De Cliëntenraad wil graag weten wat er leeft bij de patiënten die binnen het ziekenhuis behandeld worden en hoort graag algemene opmerkingen en adviezen over de patiëntenzorg. Dit geldt zowel voor ervaringen met poliklinische behandelingen als opnames in het ziekenhuis. Wil de kwaliteit van de zorg behouden en zonodig verbeterd worden, dan is uw inbreng hierover nodig. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. U kunt ook het Contactformulier invullen en naar ons mailen.

De leden van de Cliëntenraad zijn afkomstig uit het verzorgingsgebied van MC Groep.

Ledenlijst cliëntenraad MC Groep januari 2017
- Dhr. C.H.J.  (Cees) de Bruin, voorzitter (Dronten)
- Mw. L.L.C.M. (Renske) Schijf-Paulusma, secretaris (Lelystad)
- Dhr. R. (Roelof) Atema, lid (Lelystad)
- Mw. L.P.C.M. (Marie-José) Jacobs, lid (Emmeloord)
- Dhr. E.A. (Evert) Koekkoek, lid (Marknesse)
- Dhr. J.W. (Jan Wiebe) Land, lid (Lelystad)
- Dhr. A. (Aart Jan) Smits, lid (Lelystad)

De leden hebben verschillende achtergronden en een grote betrokkenheid met de zorg.

Hebt u klachten?
De Cliëntenraad is geen klachtencommissie. Individuele klachten worden behandeld binnen de bestaande klachtenprocedure van MC Groep.

Bereikbaarheid Cliëntenraad MC Groep
Postbus 5000
8200 GA Lelystad

of via het e-mailadres Clientenraad@mcgroep.com

Jaarplan Cliëntenraad 2018

Jaarverslag Cliëntenraad 2017
Werkplan Cliëntenraad 2017
Jaarverslag Cliëntenraad 2016
Jaarverslag Cliëntenraad 2015

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.