Vrijwilligers

Printervriendelijke versie

Veel onmisbare diensten worden in ons ziekenhuis verricht door vrijwilligers. Zo begeleiden de vrijwilligers bijvoorbeeld patiënten naar de verschillende afdelingen en poliklinieken en verzorgen de bloemen op de verpleegafdelingen. Daarnaast vervullen zij de taak als gastvrouw of gastheer en wijzen bezoekers en patiënten de weg.
Lees ook het interview met een vrijwilliger in de zorgbijlage Flevoland Gezond.

Vrijwilliger worden in MC Zuiderzee
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in MC Zuiderzee, dan kunt u contact opnemen met Marijke Piccardt via telefoonnummer 06-48139959 of vrijwilligers@mcgroep.com


Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.