Overgewicht

Printervriendelijke versie

MC Groep biedt gespecialiseerde hulp voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Wij helpen u naar een gezonder gewicht met behulp van, wat men in de volksmond noemt, een maagverkleining. De medische term hiervoor is bariatrische chirurgie. Een deskundig team staat voor u klaar om de best mogelijke zorg te bieden, zowel voor, tijdens als ook tot ver na de operatie.

MC Groep staat onder dezelfde leiding als MC Slotervaart in Amsterdam. Dat is het voornaamste bariatrische centrum van Nederland en heeft de status van Europees Centre Of Excellence. Gesteund door de zorgverzekeraars wordt er de komende tijd tussen de bariatrie afdelingen van MC Groep en MC Slotervaart in toenemende mate samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van zorgprocessen, patiëntenbesprekingen en operatietechnieken. In 2015 en 2016 werden er in de twee ziekenhuizen gezamenlijk ongeveer 1.400 bariatrische operaties gedaan, zodat het centrum veruit de grootste in Nederland is.  We gaan functioneren als één centrum, maar blijven opereren op twee locaties.


Voorlichting


In een reeks van acht animaties leggen wij uit wat een bariatrische operatie precies is, wanneer u in aanmerking komt, wat u moet door voor en na de operatie, hoe uw nieuwe dieet eruit ziet en eventuele complicaties en terugval. Wanneer u op deze video klikt komt u op ons YouTube kanaal waar u alle video's te zien krijgt. Het betreft algemene video’s en uitleg over bariatrische operaties. In uw geval kan de situatie net even anders zijn. Tijdens de voorlichtingen in het ziekenhuis krijgt u te horen hoe wij precies werken, wanneer er een indicatie is om de operatie uit te voeren en wat van u wordt verwacht

1. Bariatrie: introductie
2. Wanneer kom ik in aanmerking?
3. Voor de operatie
4. De operatie
5. Na mijn operatie
6. Mijn nieuwe dieet
7. Ik kom weer aan!
8. Samenvatting

Wanneer heeft u overgewicht?

Het normale gewicht van een persoon hangt af van de lichaamslengte en leeftijd. De BMI (Body Mass Index) wordt gebruikt als maat om te berekenen of uw lichaamsgewicht past bij uw lengte.
De BMI wordt als volgt berekend: lichaamsgewicht (in kilo’s) gedeeld door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters). Voor mensen van 18 jaar en ouder is een BMI tussen 18,5 en 25 een normaal gewicht. Bijna de helft van de volwassenen in Nederland heeft echter een BMI boven de 25 en is dus te zwaar.

Wanneer is er sprake van obesitas?

Als de BMI hoger is dan 30 is er sprake van overgewicht (obesitas). Ernstig overgewicht wordt aangeduid als ‘morbide obesitas’. Morbide obesitas heet zo omdat het wordt beschouwd als een medische aandoening, ofwel als een ziekte.

De noodzaak

Ernstig overgewicht (obesitas) is een chronische ziekte die alles te maken heeft met de opstapeling van te veel vet in het lichaam. Mensen met ernstig overgewicht lopen, in vergelijking met minder zware  mensen, meer risico op onder andere de onderstaande gezondheidsproblemen welke de levensverwachting aanzienlijk verlagen:

  • Hart- en vaatziekten
  • Verschillende soorten kanker
  • Diabetes mellitus (suikerziekte)
  • Hypertensie (hoge bloeddruk)
  • Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS)

De psychische en sociale problemen welke obesitas met zich mee kan brengen moeten ook niet onderschat worden. Gewichtsafname leidt tot afname van het risico op lichamelijk, mentale en sociale problemen wat de kwaliteit van leven verbetert.

Afvallen met een operatie (bariatrische chirurgie)

Wanneer afvallen op eigen kracht  niet lukt, is het mogelijk om te kiezen voor een operatie. Er zijn verschillende operatiemogelijkheden, welke hieronder kort worden toegelicht.

Gastric bypass

Sleeve

Maagband

Een operatie is effectief maar ook ingrijpend, zowel voor uw lichaam als voor uw leefstijl na de operatie. Daarom wordt een operatie pas overwogen als andere manieren om gewicht te verliezen, niet succesvol blijken. Samen met uw arts overlegt u of de operatie de beste oplossing is voor ernstig overgewicht. De uitgebreide informatiefolder kan u helpen bij het nemen van de beslissing.

Kom ik in aanmerking voor een operatie?

Een bariatrische operatie is mogelijk  voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met een BMI van 40 of hoger. U kunt ook bij een BMI vanaf 35 in aanmerking komen als u bijkomende ziektes heeft, zoals:
• diabetes mellitus (suikerziekte)
• hart- en vaatziektes
• hoge bloeddruk
• obstructief slaap apneu syndroom (OSAS)
• gewrichtsaandoeningen

Andere voorwaarden voor een operatie zijn:
• U heeft serieuze pogingen gedaan om met dieet en beweging van uw overgewicht af te komen.
• U begrijpt en accepteert dat de operatie onomkeerbaar is en grote gevolgen heeft voor de rest van uw leven.
• U bent bereid om uw leefstijl  volledig en definitief  te veranderen.
• U blijft de rest van uw leven onder medische controle in verband met  de tekorten aan vitaminen of bouwstoffen die kunnen ontstaan door de operatie.

Een operatie voor ernstig overgewicht is niet voor iedereen bedoeld.
Wij houden ons aan de landelijke CBO-richtlijn Obesitas en aan de landelijke richtlijn van de Nederlandse Vereniging Voor Heelkunde.

Klik hier als u wilt weten of u in aanmerking komt en om u aan te melden voor het bariatrisch traject.


Uitgebreid programma rond de operatie

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het erg belangrijk is dat u voor, tijdens en lang na de operatie goed begeleid  wordt door een multidisciplinair team. Een dergelijk team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, internisten en chirurgen. Operaties tegen overgewicht werken niet vanzelf. Ze zijn een hulpmiddel waar u verstandig mee om moet gaan. Wij begeleiden u graag op weg naar een gezonder gewicht.  Door de gezamenlijke inspanning van ons team zullen wij u voor, tijdens en na de operatie de begeleiding bieden welke u nodig heeft. Samen helpen we u om uw doel te bereiken.

Schema traject


Onderscheidende zorg door MC Groep

MC Groep levert excellente zorg voor patiënten met overgewicht. Samen met MC Slotervaart zijn we het grootste centrum in Nederland en hebben we een team met zorgprofessionals die u in elke stap van het zorgtraject vakkundig begeleiden. Naast de goede resultaten  op de uitkomsten van kwaliteit die hieronder in de grafieken staan, onderscheidt MC Groep zich verder op twee punten, welke  uniek zijn in Nederland:
1. Beweegprogramma. MC Groep biedt  als enige bariatrisch centrum in Nederland een twee maanden durend beweegprogramma aan waarin patiënten intensief begeleidt worden door een fysiotherapeut en andere zorgprofessionals. Tijdens dit programma  wordt de patiënt optimaal voorbereid op het besluit en op de operatie. Gelijktijdig vinden de onderzoeken, het beweegprogramma en de screeningsafspraken plaats die de diëtist, psycholoog, chirurg, anesthesist, fysiotherapeut en (zo nodig) de internist nodig hebben om de operatie zo goed, veilig en voorbereid als mogelijk te laten plaatsvinden.
2. Voor- en nazorg bij u in de buurt. Het beweegprogramma kan gevolgd worden op vier locaties (Lelystad, Harderwijk, Almere en Zwolle). De afspraken bij de diëtist, zowel voor de operatie als twee jaar na de operatie, kunnen naast de vier genoemde locaties ook plaatsvinden in MC Emmeloord en Isala Diaconessenhuis in Meppel. Op die manier kan de zorg dicht bij de patiënt geleverd worden door zowel de behandelend arts als het volledige obesitas team en hoeft er niet verder en vaker dan nodig gereisd te worden. De operatie vindt altijd plaats in het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad. De locaties waar nazorg  wordt geleverd (controle afspraken bij chirurg/ verpleegkundig specialist gedurende 5 jaar na de operatie) zijn zelfs nog uitgebreider: MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten, hogeschool Windesheim in Zwolle, Almere, Isala Diaconessenhuis in Meppel en het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.


Kennismaken met het bariatrisch team

    
         
Gijs Algie               Stefan Damen          Ruben Schouten      Stef Smeets
Chirurg                  Chirurg                    Chirurg                   Chirurg

     
Manon Schouten    Gerrie Fuite            Charlotte Noomen    Manon Ruijter    Anita Lammers
Verpleegkundig      Verpleegkundige     Psycholoog              Planner             Verpleegkundige
specialist

    

Jeanet Rooseman   Mathilda vd Bosch     Petra Kiekenbosch    Ria Poelstra        Zohra Rawitch
Verpleegkundig      Office manager         Planner                   Office manager    Poli-assistente
specialist


Resultaten

Complicaties en her-operaties
In vergelijking met andere ziekenhuizen zijn er weinig her-operaties (tweede operaties) en complicaties bij patiënten in MC Groep. Bij 0,8% van de patiënten die een gastric bypass operatie ondergingen moest er in de eerste 30 dagen na operatie een her-operatie worden uitgevoerd. Bij 0,4% van de patiënten moest er opnieuw een operatie worden uitgevoerd na 30 dagen maar binnen 5 jaar na de operatie. Bij 98.3% van de patiënten traden geen complicaties op na de operatie.


      
Overlijden
Sinds de start van de gastric bypass operaties bij MC Groep in 2012 is er nog nooit een patiënt overleden na de operatie. 


 
Nacontrole
Het is bij patiënten met obesitas van belang om ook na de operatie onder controle te blijven bij de chirurg en het behandelteam. Dat zorgt voor optimale controle en effect in het nazorgtraject. Bijna alle patiënten (96%) die onder behandeling waren bij MC Groep waren nog steeds onder controle twee jaar na de ingreep, het hoogste percentage van alle ziekenhuizen. De zorg bij u in de buurt levert hier een belangrijke bijdrage aan. 


 
Gewichtsverlies
Een van de belangrijke doelstellingen van de operatie is het afvallen en het terugdringen van de klachten en bijkomende ziektes, zoals suikerziekte. Met name het op de lange termijn verliezen van overgewicht is daarbij van belang.

 

 

Traject zonder operatie

Indien u niet in aanmerking komt voor het bariatrische traject of indien u op een andere manier wilt werken aan gewichtsverlies, dan staat de Obesitaspoli voor u klaar. Het multidisciplinaire team heeft een speciaal programma ontwikkeld voor mensen die te zwaar zijn en niet in aanmerking komen voor een operatie. Klik hier om meer te lezen over dit traject. 


Contactgegevens

T: 0320-271099 (maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en 14.00-15.00 uur)
E: heelkunde@mcgroep.com

Indien u een afspraak bij de diëtist wilt maken of wijzigen, dan kunt u bellen naar 088-4253600.


   

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.